CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN NGỌC TRÂM

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ dân phố 14, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
Điện thoại : 05013883666
Ngày cấp : 06/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Ngọc Nguyên Soái